Sterren en kosmos

Voor de mensen die de cursus ‘Inleiding tot de Sterrenkunde’ hebben gevolgd, en die dus al over een zekere basiskennis beschikken, zijn er twee lessenreeksen voor gevorderden die afwisselend om de twee jaar gegeven worden. Dit jaar komt het deel ‘Sterren en Kosmos' aan bod.

Hier wordt er in tien lessen dieper ingegaan op de bouw en levensloop van sterren, sterrensystemen en sterrenstelsels. Ook kosmologie komt aan bod.

10 dinsdagavonden van 20u00 tot 22u00, vanaf 26 september 2017 tot en met 5 december 2017 (geen les tijdens de herfstvakantie!)

Deelnemen kost €50,00 (inclusief 1 jaar lidmaatschap VSRUG)


Inschrijven

Odoo afbeelding en tekstblok
Odoo afbeelding en tekstblok

Spectroscopie in de sterrenkunde

Een vijfdelige lessencyclus waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. De eerste drie lessen gaan over de geschiedenis en de fysische principes van toepassing in de astrospectroscopie. In de vierde les komt een overzicht van het instrumentarium van de astronomische spectroscopie aanbod. De laatste les is praktijkgericht. Hierin wordt uitgelegd hoe je een spectrum kan maken en hier metingen (bvb. van stertemperatuur) op kan doen aan de hand van software.

5 maandagavonden (20u-22u), vanaf 6 november tot en met 4 december 2017

Deelnemen kost €35,00 (inclusief 1 jaar lidmaatschap VSRUG)

Inschrijven

Astrobiologie via ‘gamification’

Een nieuw concept dat we vanaf dit najaar willen lanceren, is een cursus met ‘gamification’, met een combinatie van een traditionele lessenreeks gevolgd door een educatief spel rond het behandelde onderwerp. Als thema hebben we gekozen voor ‘Inleiding tot de astrobiologie’.

Zo krijgt ons publiek een sociale herbeleving van de opgedane kennis, die verder wordt uitgediept in het spel. We willen daarmee vooral aantonen dat door interactief deel te nemen aan nieuwe ontdekkingen en door kennis te delen met oude of nieuwe vrienden, voor een beleving wordt gezorgd die verder gaat dan enkel een mooie spelervaring.

Deze cursus omvat een reeks van 6 lessen. Elke les bestaat uit een toelichting van een uur over een bepaald onderwerp, gevolgd door een educatief spel rond dat thema.

6 donderdagavonden (19u-22u), vanaf 9 november tot en met 14 december 2017

Deelnemen kost €38,00 (inclusief 1 jaar lidmaatschap VSRUG).

Aantal deelnemers is beperkt (20). Snel inschrijven is de boodschap!

Inschrijven

Odoo tekst en afbeelding blok
 

Inleiding sterrenkunde

Tijdens deze achtdelige lessenreeks krijgt u een basiskennis over de sterrenkunde.

Een aantal onderwerpen die aan bod komen: de nachtelijke sterrenhemel, oriëntatie aan de hemel, de Zon, kenmerken van sterren, het zonnestelsel, verder dan de sterren, computerastronomie.

8 maandagavonden (20u-22u), van 22 januari tot en met 19 maart 2018

Deelnemen kost €44,00 (inclusief 1 jaar lidmaatschap VSRUG)

Inschrijven


Initiatie waarnemen

Deze cursus richt zich tot mensen die graag willen leren hoe ze de sterrenhemel kunnen waarnemen. In 3 lessen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: -telescopen en verrekijkers
-materiaal voor de amateur-astronoom (sterrenkaarten, astrosoftware, atlassen,...) -oriëntatie aan de sterrenhemel -leren herkennen van de opvallendste sterrenbeelden

Een vierde avond is voorzien om effectief met de telescopen waar te nemen en wordt in onderling overleg met de cursisten bepaald.

Deelnemen kost €32.00 (inclusief 1 jaar lidmaatschap VSRUG)

Het is een heel praktijkgerichte cursus. Om iedereen de kans te geven voldoende aan bod te komen, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15. Heeft u interesse om deel te nemen? Mail ons op info@armandpien.be, we zetten u op een wachtlijst en contacteren u zodra de data voor een nieuwe reeks gekend zijn.

Odoo tekst en afbeelding blok