An astronomers project for all people

Science 4 Girls

SCIENCE  4 GIRLS VIDEOBOODSCHAP FRANK DE WINNE

 Een astronomieproject speciaal voor Afrika.Onder Peterschap van FRANK DE WINNE  wordt ook ondersteund door IAU enAWB

nieuw project vanaf 2017

Speciale doelgroep:Landen in ontwikkeling en vluchtelingen

bezegeling door Frank De Winne en Eva Clockaerts :Youtube

lezing prof. Kees de Jager (vrouwen in de wetenschap) : youtube

Lezing Hetty Van Dijk (meisjes in Malawi)  deel 1 endeel 2   

Lezing Jean-Pierre Grootaerd (project) ; deel 1    -deel 2 endeel 3


Dit project is een spin off van het project 'sterren schitteren voor iedereen'. Hiermee willen we nu vooral scholen bereiken op het Afrikaans continent en vluchtelingen. Wij willen deze telescopen gratis aanbieden.De scholen zelf zorgen dat de telescoop (zie 'sterren schitteren voor iedereen') ter plaatse raakt. Scholen of scholengroepen die zich kandidaat stellen worden wel gescreend: Begeleiding bij het gebruik van de telescoop moet worden gegarandeerd, en er moet uiteraard ook een afdeling voor meisjes in de school gehuisvest zijn.Dit initiatief komt er dankzij de onvoorwaardelijke steun van deUGent Volkssterrenwacht Armand Pien.  De firmaAstromarket sponsort voor deze telescopen Baader zonnefolie.  Voor meer inlichtingen:contacteer ons.Met de steun van weervrouwen Eva Clockaerts,Sabine Hagedoren,Jill Peeters enHelga van Leur


ENGLISH VERSION